PROFIL SPOLOČNOSTI

 Firma SAKMONT SPOL.s.r.o. vznikla vo februári  2008 ako dcérska spoločnosť firmy SAKMONT SNINA  a je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 50782/B ,  predmet činnosti je v oblasti kontaktné zatepľovanie budov zdravo technických inštalácii voda, kúrenie, plyn, chladenie, vzduchotechnika.
V súčasnosti firma zamestnáva 32 profesijných pracovníkov.. Firma sa ďalej rozvíja a na trhu sa uplatňujeme hlavne kvalitou a rýchlosťou dodávok. V neposlednej rade je to aj cena, za ktorú dokážeme požadované práce a dodávky realizovať.

 Spoločnosť sa okrem  všestranných dodávok špecializuje na konkrétnu technológiu  kúrenie, vzduchotechniku, chladenie a klimatizáciu, meranie a reguláciu, zdravotechniku a kontaktného zatepľovacieho systému STOMIX. Spojením úsilia našich projektantov a ich početných externých spolupracovníkov, projekt manažmentu, šéf montérov a montážnych skupín sa nám darí veľmi efektívne a cenovo prístupne realizovať zámery domácich i zahraničných klientov.
SAKMONT týmto predstavuje pre Vás jedného partnera pre celú širokú oblasť prác a služieb. 
Administratívne jadro firmy sídli v Bratislavskej Trnávke v centre stavebníckych veľkopredajcov a stavebných služieb. V areáli Prespor máme vzhľadom na rýchly rast firmy prenajatých niekoľko kancelárskych priestorov.