PROFIL SPOLOČNOSTI

   Firma SAKMONT s.r.o. Snina vznikla v novembri 2004 z firmy Michal Sakulič–Sakmont a je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo 15522/P , predmet činnosti je v oblasti zdravotechnických inštalácii voda, kúrenie, plyn, chladenie, vzduchotechnika.

V súčasnosti firma zamestnáva 48 profesijných pracovníkov, 6 montážnych vozidiel vybavených potrebným náradím. Firma sa ďalej rozvíja a na trhu sa uplatňujeme hlavne kvalitou a rýchlosťou dodávok. V neposlednej rade je to aj cena, za ktorú dokážeme požadované práce a dodávky realizovať.

Vznik našej firmy bol iniciovaný myšlienkou zabezpečiť komplexnosť služieb v oblasti dodávok technológii budov na celom území Slovenska. Za týmto účelom sme vytvorili spoločnosť, ktorá sa časom vyprofilovala na tímy skúsených pracovníkov schopných v plnom rozsahu a veľmi pružne reagovať na individuálne potreby našich zákazníkov. V závislosti na zložitosti a rozsah projektov sa spoločnosť združuje do účelových zoskupení s cieľom sústrediť práce na realizácii daného projektu. Spoločnosť sa okrem všestranných dodávok špecializuje na konkrétnu technológiu kúrenie, vzduchotechniku, chladenie a klimatizáciu, meranie a reguláciu, zdravotechniku a pod. Spojením úsilia našich projektantov a ich početných externých spolupracovníkov, projekt manažmentu, šéfmontérov a montážnych skupín sa nám darí veľmi efektívne a cenovo prístupne realizovať zámery domácich i zahraničných klientov.

SAKMONT týmto predstavuje pre Vás jedného partnera pre celú širokú oblasť prác a služieb. Administratívne jadro firmy sídli v Bratislavskej Trnávke v centre stavebníckych veľkopredajcov a stavebných služieb.V areali Prespor máme vzhľadom na rýchly rast firmy prenajatých niekoľko kancelárskych priestorov, ale v čo najkratšej budúcnosti by sme chceli uskutočniť jednu z našich prvotných vízií a to výstavbu administratívnej budovy firmy Sakmont.